Πρόσκληση σε συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (6/10/2020 – 12:00μμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης επί της αναβληθείσας υπ’ αριθμόν 19/2020 απόφασης της ΕΠΖ, που αφορά την ανάκληση άδειας λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

2.Λήψη απόφασης περί έκφρασης γνώμης για το έργο με τίτλο “Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος” της “Ν. & Κ. Τόγια Α.Ε.”, στην περιοχή Δραγονέρα Κυψέλης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share