Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αίγινα  22   Σεπτεμβρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             Α.Π.: 14212  

                                               Προς:

 1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
 3. κ. Πάλλη Στυλιανό
 4. κ. Θεριανό Στυλιανό
 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
 6. κ. Δούκα Σωκράτη   

       Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που  θα  πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού  κτιρίου (οδός Οινώνης 2),  στις  29  Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα  12.00΄  για  να συζητήσουμε  τα  πιο  κάτω  θέματα ημερήσιας  διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 8215/ 2-6-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας και Επιχείρησης αναψυχής της εταιρείας MAYA BAY Ι.Κ.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Ιωάννου Άννα, επί της οδού Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, λόγω α) ανάκλησης του με αριθμό πρωτ. Π1761/2013 από 1-4-2013 εγγράφου του Τομέα Β’ Τμήματος Κατασκευών της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γενικού Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου Πειραιά και β) λόγω αυθαίρετων κατασκευών που περιγράφονται στην από 14-6-2016 έκθεσης αυτοψίας της ιδίας Υπηρεσίας.
 2. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς της προτομής του Ν. Καζαντζάκη και τοποθέτησής της σε άλλο σημείο, κατόπιν αιτήματος του συλλόγου ‘‘ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ’’.
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων στάθμευσης οχημάτων για ΑΜΕΑ στην θέση Παναγίτσας στην πόλη της Αίγινας.
 4. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό 42/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά την ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 1020/6398/3-δ/7-1-1987 άδειας λειτουργίας του καταστήματος “Σνακ Μπαρ”, επί της οδού Π. Ηρειώτη 17 στην πόλη της Αίγινας και της με αριθμό πρωτ. 1020/6398/40-γ/5-8-1993 άδειας λειτουργίας του καταστήματος ”Υπαίθριο Μπαρ”, του κ. Γιαννούλη Σταύρου, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 13072/ 30-8-2016 αίτησης του ιδίου με συνημμένη την με αριθμό 13071/ 30-8-2016 Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.
 5. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 56/ 7-11-1997 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος “Εστιατόριο – Σνακ Μπαρ”, του κ. Πετρά Δημητρίου του Γεωργίου, στη συμβολή των οδών Π. Ηρειώτη και Βασ. Γεωργίου Α’ στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 39/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ..

  

 

                                                                                            Ο Πρόεδρος της

 1. Κοινοποίηση:                                                               Επιτροπής Ποιότητας Ζωής            

 2. 1. Γραφείο Δημάρχου                                               

 3. 2. Γραφεία Αντιδημάρχων

                                                                             Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

                                                                                         Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας