Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αίγινα  11   Οκτωβρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             Α.Π.: 15251

                                               Προς:

 1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
 3. κ. Πάλλη Στυλιανό
 4. κ. Θεριανό Στυλιανό
 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
 6. κ. Δούκα Σωκράτη

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που  θα  πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού  κτιρίου (οδός Οινώνης 2),  στις  19  Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα  11.00΄  για  να συζητήσουμε  τα  πιο  κάτω  θέματα ημερήσιας  διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης, της με αριθμό πρωτ. 8215/ 2-6-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας και Επιχείρησης αναψυχής, της εταιρείας MAYA BAY Ι.Κ.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Ιωάννου Άννα, επί της οδού Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, λόγω α) ανάκλησης του με αριθμό πρωτ. Π1761/2013 από 1-4-2013 εγγράφου, του Τομέα Β’ Τμήματος Κατ

  ασκευών, της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γενικού Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου Πειραιά και β) λόγω αυθαίρετων κατασκευών που περιγράφονται στην από 14-6-2016 έκθεσης αυτοψίας της ιδίας Υπηρεσίας.

 2. Λήψη απόφασης περί μεταφοράς, της προτομής του Ν. Καζαντζάκη και τοποθέτησής της σε άλλο σημείο, κατόπιν αιτήματος του συλλόγου ‘‘ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ’’.
 3. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης, της με αριθμό 42/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ., που αφορά την ανάκληση, της με αριθμό πρωτ. 1020/6398/3-δ/7-1-1987 άδειας λειτουργίας του καταστήματος “Σνακ Μπαρ”, επί της οδού Π. Ηρειώτη 17 στην πόλη της Αίγινας και της με αριθμό πρωτ. 1020/6398/40-γ/5-8-1993 άδειας λειτουργίας του καταστήματος ”Υπαίθριο Μπαρ”, του κ. Γιαννούλη Σταύρου, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 13072/ 30-8-2016 αίτησης του ιδίου, με συνημμένη την με αριθμό 13071/ 30-8-2016 Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας.
 4. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης, της με αριθμό πρωτ. 56/ 7-11-1997 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος “Εστιατόριο – Σνακ Μπαρ”, του κ. Πετρά Δημητρίου του Γεωργίου, στη συμβολή των οδών Π. Ηρειώτη και Βασ. Γεωργίου Α’ στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 39/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ..
 5. Λήψη απόφασης περί χορήγησης, μίας θέσης στάθμευσης έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος», του με αριθμό κυκλοφορίας  ΥΒΙ 9230    αυτοκινήτου της κ. Αξιώτη Φανής, ιατρού του Νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης της ιδίας.

6.  Λήψη απόφασης περί χορήγησης, μίας θέσης στάθμευσης έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος», του αυτοκινήτου του κ. Γαλάνη Γρηγορίου,  ιατρού του Νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ιδίου

7. Λήψη απόφασης  περί  μετατόπισης  του  περιπτέρου,  ιδιοκτησίας  Ροδάκη Ελένης, που βρίσκεται στην πλατεία της Αγίας Μαρίνας, της Δ.Κ. Μεσαγρού, κατόπιν της με αριθμό  22/2016  απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού.
8. Λήψη απόφασης περί χορήγησης, μίας θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες αυτών, που μεταφέρουν ασθενείς με έκτακτα περιστατικά με το αυτοκίνητό τους, έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος», κατόπιν αίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. Αρχιμανδρίτη πατέρα Αμφιλόχιου Γελαδάκη.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

 1. Κοινοποίηση:                                                               Επιτροπής Ποιότητας Ζωής            

 2. 1. Γραφείο Δημάρχου                                               

 3. 2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

                                                                                         Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας