Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Αίγινα 16 Δεκεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 18370

Προς:1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Πάλλη Στυλιανό 4. κ. Θεριανό Στυλιανό 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη 6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 2), στις 22 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επαναφορά του θέματος περί λήψης απόφασης μεταφοράς, της προτομής του Ν.

Καζαντζάκη και τοποθέτησής της σε άλλο σημείο, κατόπιν αιτήματος του συλλόγου

‘‘ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ’’ και αναμονής σχετικής απόφασης της Δ.Κ. Αίγινας.

2. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης, της με αριθμό 50/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.

που αφορά ανάκληση της με αριθμό πρωτ. 56/ 7-11- 1997 άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας του καταστήματος “Εστιατόριο – Σνακ Μπαρ”, του κ. Πετρά Δημητρίου

του Γεωργίου, στη συμβολή των οδών Π. Ηρειώτη και Βασ. Γεωργίου Α' στην πόλη

της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 16942/17-11- 2016 αίτησης του ιδίου, με

συνημμένη την με αριθμό πρωτ. Δ.Υ./16-11- 2016 Βεβαίωση Δημοτικής

Ενημερότητας.

3. Επαναφορά του θέματος περί λήψης απόφασης χορήγησης, μίας θέσης

στάθμευσης έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος», του με αριθμό

κυκλοφορίας ΥΒΙ 9230 αυτοκινήτου της κ. Αξιώτη Φανής, ιατρού του Νοσοκομείου,

κατόπιν αίτησης της ιδίας και αναμονής σχετικής απόφασης της Δ.Κ. Αίγινας.

4. Επαναφορά του θέματος περί λήψης απόφασης χορήγησης, μίας θέσης

στάθμευσης έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος», του αυτοκινήτου του κ.

Γαλάνη Γρηγορίου, ιατρού του Νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ιδίου και

αναμονής σχετικής απόφασης της Δ.Κ. Αίγινας.

5. Επαναφορά του θέματος περί λήψης απόφασης χορήγησης, μίας θέσης

στάθμευσης για τις ανάγκες αυτών, που μεταφέρουν ασθενείς με έκτακτα

περιστατικά με το αυτοκίνητό τους, έξω από το Νοσοκομείο «Άγιος Διονύσιος»,

κατόπιν αίτησης του Προέδρου του Δ.Σ. Αρχιμανδρίτη πατέρα Αμφιλόχιου Γελαδάκη

και αναμονής σχετικής απόφασης της Δ.Κ. Αίγινας.

6. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ.

2790/6-6- 1995 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφενείο –

Αναψυκτήριο», του κ. Γεροντή Ευάγγελου, επί της οδού Παν. Ηρειώτη στην πόλη

της Αίγινας, κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 16148/ 31-10-2016 εγγράφου, του

Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου μας κ. Δέδε Ευάγγελου.

7. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 11276/17-8- 2009 άδειας

ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος ''Οβελιστήριο – Σνακ Μπαρ (Ουζερί)'', της

''Λαδάς Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε.'', επί της οδού Παύλου Αιγινήτου 31 στην πόλη της

Αίγινας,

κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 16148/ 31-10- 2016 εγγράφου του Αντιδημάρχου

Οικονομικών του Δήμου μας κ. Δέδε Ευάγγελου.

8. Λήψη απόφασης περί χορήγησης μίας θέσης στάθμευσης μπροστά στο ξενοδοχείο

«Πέτρινο Σπίτι», επί της οδού Στρατηγού Πετρίτη και πλατείας Σπύρου Λεούση,

στην

πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 12307/11-8- 2016 αίτησης του κ.

Θανόπουλου Σπύρου και αναμονής σχετικής απόφασης της Δ.Κ. Αίγινας.

9. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί έγκρισης κύρωσης τμήματος

του Δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή «ΠΛΑΚΑ» του οικισμού

Αγίας

Μαρίνας της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, λόγω πρόσθετων στοιχείων στο

τοπογραφικό διάγραμμα, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 17479/ 28-11- 2016 αίτησης

κατοίκων Αγίας Μαρίνας Δήμου Αίγινας.

10. Επαναφορά του θέματος περί λήψης απόφασης ανάκλησης, της με αριθμό πρωτ.

8215/ 2-6- 2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της Επιχείρησης μαζικής εστίασης

παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας και

Επιχείρησης αναψυχής, της εταιρείας MAYA BAY Ι.Κ.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο την

κ. Ιωάννου Άννα, επί της οδού Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της

με

αριθμό 47/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.

11. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 5784/ 29-5- 2016 άδειας

ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», του κ.

Αποσπόρη Ευάγγελου, λόγω βεβαιωμένων αυθαίρετων κατασκευών.

12. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 15171/ 6-11- 2009 σε

Ορθή Επανάληψη, άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», του κ. Ροδάκη Δημητρίου, λόγω βεβαιωμένων αυθαίρετων

κατασκευών.

13. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 14937/19-11- 2007 άδειας

ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» του κ.

Λεβεντόπουλου, που βρίσκεται στην οδό Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, λόγω

βεβαιωμένων αυθαίρετων κατασκευών.

Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας