Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας ζωής την 6η/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Αίγινα 31 Μαρτίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 3545

Προς: 1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 4. κ. Τσούρη Ανάργυρο 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη 6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 2), στις 6 Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επαναφορά του θέματος περί λήψης απόφασης ανάκλησης, της με αριθμό πρωτ.

8215/ 2-6-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της Επιχείρησης μαζικής εστίασης

παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας και

Επιχείρησης αναψυχής, της εταιρείας MAYA BAY Ι.Κ.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο την

κ. Ιωάννου Άννα, επί της οδού Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με

αριθμό 10/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ.

2. Λήψη απόφασης περί τοποθέτησης του γλυπτού «χωρίς τίτλο» (2004) του

Γιάννη Μόραλη σε συγκεκριμένο σημείο, κατόπιν αίτησης της ομάδας εργασίας για

την εγκατάσταση της δωρεάς της Πέγκυς Ζουμπουλάκη του γλυπτού «χωρίς τίτλο»

(2017) του Γιάννη Μόραλη.

3. Λήψη απόφασης περί επαναλειτουργίας περιπτέρου ιδιοκτησίας Δήμου Αίγινας επί

Παραλιακής οδού Πέρδικας και μεταφοράς του σε νέο χώρο, κατόπιν αίτησης της

κ. Μούρτζη Ελένης και σύμφωνα με την με αριθμό 1/2017 απόφαση της Τοπικής

Κοινότητας Πέρδικας.

4. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης έξω από το

Επισκοπείο Αίγινας, Καποδιστρίου 6, την πόλη της Αίγινας, κατόπιν αίτησης του

Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών & Αιγίνης κ. Εφραίμ.

5. Λήψη απόφασης περί κατάργησης θέσης ολιγόλεπτης στάθμευσης μπροστά από

την ιδιοκτησία του κ. Μουσουλέα Βασίλειου, στην οδό Λ. Δημοκρατίας 28, στην πόλη

της Αίγινας, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της κ. Ταλέβη Αγγέλας.

6. Λήψη απόφασης περί Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της

  1. Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. 1. Γραφείο Δημάρχου
  3. 2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας