Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (16/11/2020 – 11:00πμ)

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης την 16η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για παράταση ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση της Ε.Π.Ζ. 14/2020, σύμφωνα με το άρθρο 26, του Νόμου 4736/2020.

2. Έκφραση γνώμης για την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Σαρπά στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας του Δήμου Αίγινας στο πλαίσιο καθορισμού οριογραμμών του υδατορέματος.

3. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας σε οδούς της πόλης της Αίγινας.

4. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου “Π” σε οδούς της πόλης της Αίγινας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share