Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 2 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 7210
Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
4. κ. Τσούρη Ανάργυρο
5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 6
Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης, περί χορήγησης παράτασης ωραρίου άδειας χρήσης μουσικής
μέχρι την 3 η ώρα, στην εταιρεία «MUZIK IKE» για το κατάστημά της στην Πέρδικα
Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 13/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ..
2. Εξέταση αιτήματος του κ. Κούστα Φραγκίσκου περί χορήγησης κοινοχρήστου
χώρου, στην πόλη της Αίγινας, για ΄να διαθέτει σε περαστικούς καλαμπόκι, κάστανα
και μαλλί της γριάς το έτος 2018, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
3. Εξέταση αιτήματος της κ. Τασούλα Χρυσούλας-Ελένης και λήψη απόφασης, περί
χορήγησης κοινοχρήστου χώρου, για την διάθεση χειροποίητων ειδών ιδίας παραγωγής
για το έτος 2018, στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν αίτησης της ιδίας.
4. Εξέταση αιτήματος του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας για οριοθέτηση χώρου
στάθμευσης ποδηλάτων και 1 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου, κατόπιν αίτησης του
Δ/ντή του σχολείου κ. Ντελή Αντωνίου.
5. Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης άδειας κοινοχρήστου χώρου στην πόλη της
Αίγινας, για την διάθεση χειροποίητων καλλιτεχνημάτων ιδίας παραγωγής για το
έτος 2018, στον κ. Άγγελο Καραγιάννη, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
6. Λήψη απόφασης περί Κοινοτικής Πράξης Παραχώρησης Κοινοχρήστων χώρων του
Δήμου Αίγινας, κατόπιν Τεχνικής Έκθεσης του Αντιδημάρχου κ. Μαρμαρινού
Παναγιώτη.
7. Λήψη απόφασης περί Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Αίγινας
και Μελέτης εφαρμογής, κατόπιν Τεχνικής Έκθεσης του Αντιδημάρχου κ. Μαρμαρινού
Παναγιώτη.

Ο Πρόεδρος της
Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας