Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αίγινα 9 Ιουλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ           Α.Π.: 7699
Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο
4. κ. Τσούρη Ανάργυρο
5. κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη
6. κ. Πάλλη Στυλιανό
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 16
Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1.Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης, μίας θέσης στάθμευσης έξω από την επιχείρησή
του, του Ι.Χ. αυτοκινήτου φορτηγού του κ. Μοίρα Σόλωνα – Πέτρου, με αριθμό
κυκλοφορίας ΤΚΡ 1254, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Αίγινας, κατόπιν αίτησης του
ιδίου και σχετικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού.
2.Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης σχετικά με την δημιουργία χώρου
στάθμευσης Δ.Χ. αυτοκινήτων ταξί στην παραλία της Σουβάλας Αίγινας, έναντι του λιμένα
και πλησίον των θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές
ανάγκες, κατόπιν αίτησης του κ. Καλαμάκη Γεώργιου.
3.Μεταφορά κάδων απορριμμάτων και νέα χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων, μετά από
αίτηση πολιτών.
4.Εξέταση αιτημάτων σχετικά με παραχώρηση εξωτερικού δημοτικού χώρου στις θέσεις
Άγιος Νεκτάριος Αίγινας και στην παραλία της Αίγινας έναντι του Ι.Ν. Παναγίτσας για την
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
5.Γνωμοδότηση για το έργο “Επέκταση ισχύος περιβαλλοντικής αδειοδότησης
υφιστάμενων έργων του ναυπηγείου σκαφών αναψυχής”, της “PLANACO Α.Β.Ε.Ε” στη
θέση Καβουρόπετρα Κυψέλης του Δήμου Αίγινας.
Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Τ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας