Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 26 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 10125
Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο
4. κ. Τσούρη Ανάργυρο
5. κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη
6. κ. Πάλλη Στυλιανό
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 30
Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Εξέταση αιτήματος περί προσωρινής πεζοδρόμησης του τμήματος της οδού Πηλέως
μεταξύ των οδών Π. Ηρειώτη και Λ. Δημοκρατίας, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 6858/ 24-
6-2019 αίτησης της κ. Πρωτονοταρίου Σοφίας & κ. Προτονοταρίου Άννας.
2. Εξέταση αιτήματος περί απομάκρυνσης περιπτέρου που βρίσκεται μπροστά από το
κτίριο Λογιοτατίδη επί της οδού Δημοκρατίας 35 & Π. Ηρειώτη στην Αίγινα, κατόπιν της με
αριθμό 14899/ 24-12-2018 αίτησης των ιδιοκτητών του κτιρίου Λογιοτατίδη.
3. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθμόν 12280/ 17-11-2004 άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας του κατ/τος ΚΑΦΕΝΕΙΟ της κ. Τζιρτζιώτη Βασιλικής, κατόπιν υπηρεσιακού
σημειώματος του αρμόδιου γραφείου του Δήμου μας.
4. Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης σχετικά με την δημιουργία χώρου
στάθμευσης ΑΜΕΑ στο δημόσιο χώρο πλησίον του κατ/τος VΟCAMBO στην περιοχή του
Μαραθώνα Αίγινας, για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, κατόπιν αίτησης
του κ. Κλώνου Χρήστου.
5. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ.
11549/24-8-2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος “Καφενείο'', επί της
οδού Λ. Δημοκρατίας 35 στην πόλη της Αίγινας και της με αριθμό πρωτ. 1020/2634/10-
γ/11-1-1990 άδειας λειτουργίας καταστήματος “Εστιατόριο'' (Πατσατζίδικο), επί της Λ.
Αφαίας στην πόλη της Αίγινας, του κ. Καραγιάννη Κων/νου, κατόπιν της με αριθμό 11.2018
απόφασης της Ε.Π.Ζ..
Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας