Πρόσκληση σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14 Ιουνίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αίγινα 8 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ          Α.Π.: 6267

Προς:

1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος 4. κ. Τσούρη Ανάργυρο 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη 6. κ. Δούκα Σωκράτη   Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 14 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επαναφορά του θέματος εξ αναβολής και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 14937/19-11-2007 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ» του κ. Λεβεντόπουλου Ανδρέα, που βρίσκεται στην οδό Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, λόγω βεβαιωμένων αυθαίρετων κατασκευών, κατόπιν της με αριθμό 9 /2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ.

2. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ. 8215/ 2-6-2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, της Επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας και Επιχείρησης αναψυχής, της εταιρείας MAYA BAY Ι.Κ.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο την κ. Ιωάννου Άννα, επί της οδού Αισχύλου στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 6261/ 8-6-2018 αίτησης μελών της Ε.Π.Ζ..

Ο Πρόεδρος της

  1. Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  2. 1. Γραφείο Δημάρχου
  3. 2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας