Πρόσκληση σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 25 Φεβρουαρίου 2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 1969

Προς:

1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος4. κ. Τσούρη Ανάργυρο 5. κ. Σαλπέα-Στάθη Αικατερίνη 6. κ. Πάλλη Στυλιανό
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 1 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εξέταση αιτήματος περί χορήγησης, μίας θέσης στάθμευσης έξω από την επιχείρηση ACS για δύο ώρες το πρωί, του αυτοκινήτου της κ. Βαρύτη Βιολέτας, επί της οδού Αφαίας 31, στην Αίγινα, για την φορτοεκφόρτωση των δεμάτων, κατόπιν αίτησης της ιδίας.

2.Εξέταση αιτήματος και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έξω από το ταχυδρομείο για στάθμευση του υπηρεσιακού οχήματος για φορτοεκφόρτωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταστήματος, κατόπιν αίτησης για το ΕΛΤΑ ΚΟΥΡΙΕΡ της κ. Γιάνναρου Παναγιώτας και της με αριθμό 7/2018 της Ε.Π.Ζ..

3.Δημιουργία χώρου στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία στον Τουριστικό οικισμό Αγίας

Μαρίνας, Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού μετά από αίτηση του κ. Κλώνου Χρήστου και την με αριθμό 2/2018 απόφαση της Δ.Κ. Μεσαγρού.

Ο Πρόεδρος της

  1. Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  2. 1. Γραφείο Δημάρχου

  3. 2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας