Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής ποιότητας  ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 8 Δεκεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 16900

Προς:
1. κ. Μούρτζη Γεώργιο
2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη
3. κ. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
4. κ. Τσούρη Ανάργυρο
5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη
6. κ. Δούκα Σωκράτη
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που
θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 13
Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί οριοθέτησης χώρου στους παραγωγούς
αγροτικών προϊόντων και λοιπών ειδών, για την διάθεση προϊόντων ιδίας
παραγωγής στην πόλη της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 35/2016 απόφασης
της Ε.Π.Ζ..
2. Εξέταση νέου αιτήματος του σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Εφραίμ και λήψη
απόφασης, σχετικά με την παραχώρηση προσωρινής στάθμευσης οχήματος, έξω
από το κτίριο του Επισκοπείου, που βρίσκεται επί της οδού Καποδιστρίου στην πόλη
της Αίγινας, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
3. Εξέταση αιτήματος του κ. Ζαραβέλλα Διονυσίου περί χορήγησης κοινοχρήστου
χώρου, για την διάθεση χειροποίητων ειδών ιδίας παραγωγής (κομποσκοίνια,
σταυρουδάκια και λοιπά συναφή) για το έτος 2017, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
4. Εξέταση αιτήματος του κ. Κούστα Φραγκίσκου περί χορήγησης κοινοχρήστου
χώρου, στην περιοχή Ι. Ν. Παναγίτσας στην πόλη της Αίγινας, για ΄να διαθέτει σε
περαστικούς καλαμπόκι, κάστανα και μαλλί της γριάς το έτος 2017, κατόπιν αίτησης
του ιδίου.
5. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό
πρωτ. 5784/ 29-5- 2016 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος
«ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», του κ. Αποσπόρη Ευάγγελου, λόγω βεβαιωμένων
αυθαίρετων κατασκευών και κατόπιν του υπ’ αριθμόν 8137/2017 υπηρεσιακού
σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με συνημμένες τις σχετικές
αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με την με αριθμό 11/2017
απόφαση της Ε.Π.Ζ..
6. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό
πρωτ. 15171/ 6-11- 2009 σε Ορθή Επανάληψη, άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας του καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», του κ. Ροδάκη Δημητρίου, λόγω
βεβαιωμένων αυθαίρετων κατασκευών και κατόπιν του υπ’ αριθμόν 8137/2017

υπηρεσιακού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας με συνημμένες τις
σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, σύμφωνα με την με αριθμό
12/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ..
7.Εξέταση αιτήματος της κ. Τασούλα Χρυσούλας-Ελένης και λήψη απόφασης, περί
χορήγησης κοινοχρήστου χώρου, για την διάθεση χειροποίητων ειδών ιδίας
παραγωγής για το έτος 2017, στην περιοχή του Ι. Ν. Παναγίτσας στην πόλη της
Αίγινας, κατόπιν αίτησης της ιδίας.
8. Εξέταση αιτήματος του κ. Μοίρα Σόλωνα-Πέτρου και λήψη απόφασης, περί
χορήγησης άδειας προσωρινής στάθμευσης του φορτηγού οχήματος MAN, απέναντι
από το κατάστημα S/M ΜΟΙΡΑΣ, που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας
Αίγινας, για την εκφόρτωση προϊόντων του κατ/τος, για το χρονικό διάστημα από
σήμερα έως 31-10- 2017, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
9. Εξέταση αιτήματος του κ. Ξένου Γεώργιου και λήψη απόφασης περί μεταφοράς
τεσσάρων κάδων απορριμμάτων και νέα χωροθέτηση αυτών, στην περιοχή των Αγίων
Ασωμάτων Αίγινας, λόγω όχλησης και πιθανού κινδύνου της Δημόσιας Υγείας, διότι
είναι τοποθετημένοι κοντά στην οικία του, κατόπιν αίτησης του ιδίου.
10. Εξέταση αιτήματος της κ. Λυκούρη Ελένης για θέση στάθμευσης στον χώρο Αγ.
Νικολάου στο πλάί «Στροφάδων» για την εξυπηρέτηση της μητέρας της η οποία είναι
κατάκοιτη, κατόπιν αίτησης της ιδίας.

 

Ο Πρόεδρος της
Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφεία Αντιδημάρχων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας