Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (9-Μαΐου-2022 19:00)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο κτίριο του Παλαιού Δημαρχείου, Χρήστου Λαδά 1, στις 9 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, με θέμα ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την παραγωγή κινηματογραφήσεων της Γαλλικής κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους με τίτλο “drift”, για το χρονικό διάστημα από 10-5-2022 έως και 20-5-2022.

Ο Δήμαρχος

ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share