Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (12 Μαΐου 2023 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 12η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης δημιουργίας δύο (2) θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 3926/29.03.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share