Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (24 Οκτ. 2023 – 13:00)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 24η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση της διαπιστωμένης ηχορύπανσης που προκαλείται από την κυκλοφορία των μηχανοκίνητων δίκυκλων οχημάτων.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάργησης θέσης περιπτέρου ευρισκόμενου επί της Λεωφ. Δημοκρατίας στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας έναντι του διατηρητέου κτηρίου «Βογιατζή».

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης θέσης προσωρινής στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 6669/09.06.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας).

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share