Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (22 Δεκ 2023, 10:00-12:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων την 22α του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄-12:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης εύκαμπτων κολονακίων επί του οδοστρώματος από τη συμβολή των οδών Θωμαΐδου με Στρατ. Πετρίτη έως τη συμβολή των οδών Στρατ. Πετρίτη με Ελλανίου Διός στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 17983/8.12.2023 υπηρεσιακό σημείωμα Τεχνικής Υπηρεσίας).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης εύκαμπτων κολονακίων επί της κίτρινης διαγράμμισης στη Λ. Δημοκρατίας έναντι των εκδοτηρίων εισιτηρίων στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας (σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 18608/18.12.2023 υπηρεσιακό σημείωμα Τεχνικής Υπηρεσίας) .

Για τα θέματα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο επικοινωνίας 22973-20058 ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail: areti.koukoumi@aeginadimos.gr για τη ψήφο σας επί των θεμάτων, όπως και για τυχόν απόψεις σας επ’ αυτών.

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share