Ενημέρωση για ψεκασμούς  καταπολέμισης  κουνουπιών

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτριας Δημόσιας Υγείας
κ. Σοφία Χατζίνα

Aίγινα 10 Ιουνίου 2019
Προς : Όλους τους πολίτες
της Αίγινας

΄ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Πέμπτη 6-6-2019, πραγματοποιήθηκε
επαναληπτικός ψεκασμός (έκτος), για την καταπολέμηση των
κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη
της Βαγίας, στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης
κουνουπιών για το έτος 2019, από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας,
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των
ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί,
για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

……………………………………………………………………………………………………………….

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτριας Δημόσιας Υγείας
κ. Σοφία Χατζίνα

Aίγινα 13 Μαΐου 2019
Προς : Όλους τους πολίτες
της Αίγινας

΄ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 24-4-2019 και την Τρίτη 7-5-2019,
πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (τέταρτος και πέμπτος),
για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον
Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, στο πλαίσιο του
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2019,
από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και
Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν των ενεργειών του Δήμου
μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, για τους οποίους θα
σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας