Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας    , Σοφία Χατζίνα
Aίγινα 17 Ιουλίου 2018
Προς : Όλους τους πολίτες  της Αίγινας

΄ππ:11Ν11
Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και στη Βαγία

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 3-7-2018 και την Δευτέρα 16-7-
2018, πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (έβδομος &
όγδοος), για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην εκβολή του
Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας, από την Δ/νση
Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής
Ενότητας Πειραιά και Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια του
προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2018, κατόπιν
των ενεργειών του Δήμου μας και θα ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί,
για τους οποίους θα σας ενημερώνουμε όταν πραγματοποιούνται.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας