ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτη Δημόσιας Υγείας
Σοφία Χατζίνα              ππ:11Ν11        Aίγινα    20    Απριλίου    2016
Προς :  Όλους τους πολίτες   της Αίγινας

 Ψεκασμός για τα κουνούπια στο Μαραθώνα και  στη  Βαγία  

Σας  γνωρίζουμε  ότι,  την  Τετάρτη  20-4-2016,  πραγματοποιήθηκε
επαναληπτικός  ψεκασμός (δεύτερος),  για  την  καταπολέμηση  των
κουνουπιών  στην  εκβολή  του  Βιρού  στον  Μαραθώνα 
και  στη  λίμνη   της  Βαγίας, από  την  Δ/νση  Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής

Υγιεινής  στα  πλαίσια  του  προγράμματος  καταπολέμησης  κουνουπιών

για  το  έτος  2016,   από  την  Δ/νση  Δημόσιας  Υγείας,  Κοιν. Μέριμνας,

Υγειονομικού  Ελέγχου  &  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής,  της  Περιφερειακής

Ενότητας  Νήσων,  της  Περιφέρειας  Αττικής  κατόπιν των  ενεργειών  του

Δήμου  μας  και   θα  ακολουθήσουν  και  άλλοι  ψεκασμοί,  για  τους  οποίους

θα  σας  ενημερώνουμε  όταν  πραγματοποιούνται.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Aίγινα    20    Απριλίου    2016

Προς :  Όλους τους πολίτες

της Αίγινας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Γ.  ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας