9η & 10η κλήρωση για τούς εγγεγραμμένους στο Μητρώο σκύλων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημόσιας Υγείας
κ. Σοφία Χατζίνα
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας                       Aίγινα 3 Ιουλίου 2018
Προς : Όλους τους πολίτες    της Αίγινας                        ππ:11Ν11

 

 

 

 

 

ΕΝΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΚΥΛΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τρίτη 3-7-2018, δόθηκαν από την
Επόπτρια Δημόσιας Υγείας του Δήμου μας, κ. Σοφία Χατζίνα, η ένατη
επιταγή 200 € και η δέκατη επιταγή 200 €, τις οποίες παρέλαβαν οι
αριθμοί Δημοτικού Μητρώου 23 και 30 αντίστοιχα, από την ένατη και
δέκατη κλήρωση, ευγενικής χορηγείας της εταιρείας ZERO STRAY
PAWJECT, την οποία ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά της.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας