Ανακοίνωση Επιτροπής Κληροδοτημάτων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 διεξήχθη στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ.
Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας η κλήρωση για την εκτέλεση του
σκοπού των Κληροδοτημάτων Παντελή & Αρτέμιδος Κάππου και Ιουλίας Κάτσα, το
αποτέλεσμα της οποίας κατακυρώθηκε με τις υπ. αρ. 9/2018 και 10/2018 αντίστοιχα
αποφάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων.
Στην κλήρωση του Κληροδοτήματος ΠΑΝΤΕΛΗ & ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΠΠΟΥ
συμμετείχαν 16 κορίτσια σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2018 απόφαση της
Διαχειριστικής Επιτροπής. Κληρώθηκαν τρία από αυτά, καθένα από τα οποία θα
εισπράξει το ποσό των €1.100,00 μετά το γάμο του. Τα κορίτσια που κληρώθηκαν
είναι τα εξής:
1) Μπόγρη Παναγιώτα του Ιωάννη
2) Λαμπαδαρίου Μάρθα του Δημητρίου
3) Μήτση Βαρβάρα του Ευαγγέλου
Στην κλήρωση του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ συμμετείχαν 14 κορίτσια
σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής.
Κληρώθηκαν δύο από αυτά, καθένα από τα οποία θα εισπράξει το ποσό των
€2.500,00 μετά το γάμο του. Τα κορίτσια που κληρώθηκαν είναι τα εξής:
1) Μπόγρη Ελευθερία του Ανάργυρου
2) Μπόγρη Μαρία του Σταματίου
Τυχόν ενστάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν στο Γραφείο
Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση
των αποτελεσμάτων.

Αίγινα, 26 Ιουλίου 2018

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας