Απολογισμοί – Ισολογισμοί οικ. έτους 2023 Κληροδοτημάτων Διαχείρισης Δήμου Αίγινας

 1. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ» 
 2. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
 3. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
 4. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ»
 5. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑΣ»
 6. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
 7. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΚΙΚΑΣ»
 8. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
 9. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
 10. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
 11. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
Share