Πρόσκληση Συνεδρίασης διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                      Αίγινα, 1/3/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ             Αρ. Πρωτ.: 9

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΦΙΑ

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που
βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη
της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 5 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
1. Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο
του Δήμου, όπως συντάξει, καταθέσει και εκπροσωπήσει το Κληροδότημα
της Ιουλίας Κάτσα κατά της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας προς είσπραξη
οφειλόμενων μισθωμάτων.
2. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2018 Κληροδοτήματος
(οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων
από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).
4. Έγκριση δαπάνης 978,83€ για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ 2017.
5. Λήψη απόφασης για την μεταφορά των ποσών, όπως κατεβλήθησαν ως
οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους, λόγω παρέλευσης του 45ου έτους
της ηλικίας τους και εφόσον δεν τέλεσαν γάμο στον κύριο τραπεζικό
λογαριασμό του Κληροδοτήματος (σύμφωνα με τον οργανισμό διοικήσεως και
διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος ΦΕΚ 54/1960).
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο του
Δήμου, όπως εκπροσωπήσει το Κληροδότημα Λεονάρδου Λαδά για άσκηση
παντός ένδικου μέσου στα κατά τόπο αρμόδια δικαστήρια για την απόδοση
καταβολής μισθωμάτων από τον κ. Σνέϊθ Νικόλαο, ως μισθωτή του
διαμερίσματος επί της οδού Σόλωνος 40, 1 ος όροφος.
2. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018

2

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση σκοπού έτους 2017 και 2018 του
Κληροδοτήματος (οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που
σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα).
3. Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής και εξουσιοδότηση στη δικηγόρο
του Δήμου, όπως συντάξει, καταθέσει και εκπροσωπήσει το Κληροδότημα
Σπύρου Αλυφαντή (Ράκειο) κατά του κ. Μαράτση Κωνσταντίνου προς
είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων
4. Έγκριση δαπάνης 124,00€ για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το
γραφείο Α' ορόφου της οδού Π Αιγινήτου 4.
5. Έγκριση δαπάνης 124,00€ για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το
ισόγειο κατάστημα επί της οδού της Λ. Δημοκρατίας.
6. Έγκριση δαπάνης για την εκτίμηση – προσδιορισμό μισθωτικής αξίας
ακινήτου για το ισόγειο κατάστημα επί της οδού της Λ. Δημοκρατίας ως
απαραίτητη προϋπόθεση για τον ορισμό ελάχιστης τιμής εκκίνησης
εκμίσθωσης ακινήτου.
7. Έγκριση δαπάνης 1915,25€ για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018.
2. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2018 Κληροδοτήματος
(οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων
από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
3. Λήψη απόφασης για την μεταφορά των ποσών, όπως κατεβλήθησαν ως
οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους, λόγω παρέλευσης του 45ου έτους
της ηλικίας τους και εφόσον δεν τέλεσαν γάμο στον κύριο τραπεζικό
λογαριασμό του Κληροδοτήματος (Σύμφωνα με τον οργανισμό διοικήσεως και
διαχειρίσεως του Κληροδοτήματος ΦΕΚ 182/1957)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1. Έγκριση δαπάνης 30,00€ για την προμήθεια λουλουδιών για το στολισμό της
εκκλησίας και 210,80€ για την προμήθεια δίσκου μνημοσύνου, γλυκισμάτων,
αναψυκτικών και λοιπών για την τέλεση του ετήσιου μνημοσύνου των
Ευεργετών του Δήμου έτους 2018 (σχετ. Οι αποφάσεις δημάρχου 50/2018 &
49/2018)
2. Έγκριση δαπάνης 7.363,52€ για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ 2017
3. Λήψη απόφασης για την μεταφορά των ποσών, όπως κατεβλήθησαν ως
οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους, λόγω παρέλευσης του 45ου έτους
της ηλικίας τους και εφόσον δεν τέλεσαν γάμο στον κύριο τραπεζικό
λογαριασμό του Κληροδοτήματος (Σύμφωνα με τον οργανισμό διοίκησης και
διαχείρισης του Κληροδοτήματος ΦΕΚ 310/1942)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας