Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                        Αίγινα, 20-7-2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                    Αρ. Πρωτ: 26

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,

ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 08η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Οινώνης 3) στην Αίγινα στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ

  1. Κατακύρωση αποτελέσματος κλήρωσης για οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, τριών (3) κοριτσιών καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα με το ποσό των € 1.100,00 το καθένα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

  1. Κατακύρωση αποτελέσματος κλήρωσης για οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, δύο (2) κοριτσιών καταγόμενων από γονείς Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα με το ποσό των € 2.500,00 το καθένα.

  2. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτων α΄ και β΄ ορόφου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ

    1. Έγκριση δαπάνης 142,78 για την πληρωμή κοινοχρήστων α΄ εξαμήνου 2018 για το διαμέρισμα α΄ ορόφου που είναι κενό στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37 στην Αθήνα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

1. Λήψη απόφασης για την καταγγελία της σύμβασης μεταξύ του Κληροδοτήματος και του κ. Σνέιθ Νικολάου του Αλέξανδρου, μισθωτή του διαμερίσματος της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα, ως συνέχεια της υπ. αρ. 1/2018 απόφασης

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)

  1. Λήψη απόφασης για το χρηματικό ποσό που θα δοθεί ως συμπληρωματική οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές Ιατρικής σύμφωνα με την υπ.αρ. 2/2018 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων.

  2. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 του κληροδοτήματος με σκοπό την απόδοση συμπληρωματικού ποσού στους φοιτητές Ιατρικής

  3. Λήψη απόφασης για συσχετισμό καθυστερούμενων μισθωμάτων με εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η ΚΕΔΑ.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επωφελέστερης αξιοποίησης του ακινήτου της οδού Χορμοβίτου 272 στον Πειραιά που έχει κριθεί κατεδαφιστέο (προϋπολογισμός κατεδάφισης κτίσματος 3.206,62€) και το κληροδότημα δεν διαθέτει χρηματικό υπόλοιπο

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

1. Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ακινήτου της οδού Νίκης 22 στο Σύνταγμα με μακροχρόνια μίσθωση καθώς επιβάλλεται η ανοικοδόμηση και η ουσιώδης ανακατασκευή του για την επωφελέστερη εκμετάλλευσή του.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας