Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                           Αίγινα, 8-11-2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ        Αρ. Πρωτ: 29

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 10 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της
Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής &
Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 12 Νοεμβρίου 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του Κληροδοτήματος
(οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την
Αίγινα).
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του Κληροδοτήματος
(οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από
πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π&Α ΚΑΠΠΟΥ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του
Κληροδοτήματος (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους
καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του Κληροδοτήματος
(οικονομική ενίσχυση ενός απόρου κοριτσιού μετά το γάμο του καταγόμενο από την
Αίγινα)
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού έτους 2019 του
Κληροδοτήματος (οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα φροντίζουν
για την Αίγινα)
2. Καθορισμός όρων εκμίσθωσης – σύνταξη ανακοίνωσης για το διαμέρισμα β΄
ορόφου στην οδό Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα στο οποίο ο Δήμος Αίγινας
είναι συνιδιοκτήτης εξ αδιαιρέτου με τον εκλιπόντα Τζώνη Αντώνιο και
συνεπώς πλέον με τους νόμιμους κληρονόμους του.

2

3. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 45,71 ευρώ από συνολικό ποσό 91,43
ευρώ για την εξόφληση της αναπροσαρμογή της εγγύησης και των τελών
επανασύνδεσης της παροχής ηλεκτροδότησης του διαμερίσματος της οδού
Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ
1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
1. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018
4. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΦΙΛΙΠΠΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ
1. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018
4. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ
1. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018
4. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ
1. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017
3. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018
4. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2019

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας