Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής τωνΚληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 17-01-2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ: 1

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 1 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη 1 η τακτική συνεδρίαση της
Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ.
Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 21
Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄ προς συζήτηση και λήψη
απόφασης των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού
Κληροδοτήματος έτους 2019 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο
τους καταγόμενων από την Αίγινα)
2. Έγκριση α) πίστωσης δαπάνης ποσού 215,00 ευρώ για την προμήθεια δίσκου
μνημοσύνου, γλυκισμάτων, αναψυκτικών και λοιπών και β) πίστωσης δαπάνης
ποσού 30,00 ευρώ για την προμήθεια λουλουδιών για το στολισμό της εκκλησίας για
την τέλεση ετήσιου μνημοσύνου των ευεργετών του Δήμου

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού
Κληροδοτήματος έτους 2019 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο
τους καταγόμενων από γονείς Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π&Α ΚΑΠΠΟΥ
1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού
Κληροδοτήματος έτους 2019 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο
τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ
1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού
Κληροδοτήματος έτους 2019 (οικονομική ενίσχυση ενός απόρου κοριτσιού μετά το
γάμο του καταγόμενο από την Αίγινα)

2

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ
1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού
Κληροδοτήματος έτους 2019 (οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα
φροντίζουν για την Αίγινα) σύμφωνα με την διαθήκη του διαθέτη.
2. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 121,06 ευρώ από συνολικό ποσό 242,12
ευρώ για την εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Νοεμβρίου 2017 έως και Δεκεμβρίου
2018 για το διαμέρισμα της οδού Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα που έχουμε
εξημισίας με τους κληρονόμους του Τζώνη Αντωνίου.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ
1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 314,46 ευρώ για την πληρωμή κοινοχρήστων
περιόδου Ιουλίου 2018 έως Δεκεμβρίου 2018 για το διαμέρισμα της οδού Ζωοδόχου
Πηγής 37 στην Αθήνα.
2. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 186,00 ευρώ για την εγκατάσταση και
τοποθέτηση νέου ρολού αλουμινίου στο διαμέρισμα της οδού Ζωοδόχου Πηγής 37
στην Αθήνα.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας