Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (31 Μαΐου 2022 – 18:45)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 31 Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45΄ προς συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1. Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού €1.300,00 πλέον ΦΠΑ για τον καθαρισμό και σφράγιση του κτηρίου του Κληροδοτήματος Ταρσίτσας Θωμαΐδου, επί της οδού Νίκης 22, έλεγχος προσφορών και ανάθεση των εργασιών.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share