Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                            
Αίγινα, 8/7/2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ         Αρ. Πρωτ.: 13

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,

ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,

ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 12 Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη ώρα 18:15 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)

 1. Σύνταξη ανακοίνωσης – Καθορισμός όρων εκμίσθωσης για το διαμέρισμα α΄ορόφου της οδού Π. Αιγινήτου 4

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2014.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2015.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας