Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (17 Ιαν. 2024 – 17:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 17η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. «Έγκριση: α) πίστωσης δαπάνης ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00€) για την προμήθεια δίσκου μνημοσύνου, γλυκισμάτων, αναψυκτικών και λοιπών και β) πίστωσης δαπάνης ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) για την προμήθεια λουλουδιών για το στολισμό της εκκλησίας, ώστε να πραγματοποιηθεί η τέλεση ετήσιου μνημοσύνου των Ευεργετών του Δήμου».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 658 ευρώ για την πληρωμή κοινοχρήστων περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023 για το διαμέρισμα α΄ ορόφου επί της οδού Σόλωνος 40 στην Αθήνα».
2. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης ποσού 35 ευρώ για την πληρωμή λογαριασμού ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ), πλέον προμήθειας τράπεζας».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. «Έγκριση πίστωσης δαπάνης για την αλλαγή λέβητα πολυκατοικίας επί της οδού Δελβίνου 22-24 στην Αθήνα λόγω παλαιότητας: α) ποσού 97,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α1 (ποσοστό ιδιοκτήτη), β) ποσού 92,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α2 (ποσοστό ιδιοκτήτη), γ) ποσού 102,50 ευρώ για το διαμέρισμα Α3 (ποσοστό ιδιοκτήτη), δ) ποσού 145 ευρώ για το διαμέρισμα Α4 (ποσοστό ιδιοκτήτη).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΕ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΗΣ»
1. «Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2024».

Ο Δήμαρχος
Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share