Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων (14 Φεβ. 2024 – 17:30)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης την 14η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:30΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Επικύρωση πρακτικού διενέργειας κληρώσεων για την εκτέλεση σκοπών Κοινωφελών Περιουσιών «Ιουλία Κάτσα» και «Παντελής και Άρτεμις Κάππου» στις 30-01-2024.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση βεβαιωμένης ληξιοπρόθεσμης οφειλής (ποσού 2.650€) ευρώ για το ακίνητο περιουσίας του Κληροδοτήματος «Ταρσίτσα Θωμαΐδου» επί της οδού Νίκης 22-Αθήνα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση κοριτσιών μετά το γάμο τους στερούμενων οικονομικών πόρων καταγόμενων από πατέρα και μητέρα Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Ιουλία Κάτσα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΠΠΟΥ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Παντελής & Άρτεμις Κάππου» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΛΑΔΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο ενός κοριτσιού στερούμενου οικονομικών πόρων και καταγόμενο από την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Λεονάρδος Λαδάς» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΓΚΙΚΑ»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών Οικονομικών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.
3. Έγκριση επείγουσας πληρωμής βεβαιωμένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών λογαριασμών ΕΥΔΑΠ των διαμερισμάτων 1ου ορόφου: Α1 (365€), Α3 (367,95€) και Α4 (347€) περιουσίας του Κληροδοτήματος «Βιργινία Γκίκα» επί της οδού Δελβίνου 22-24-Αθήνα, που είναι μισθωμένα.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ (ΡΑΚΕΙΟ)»
1. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 (οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ιατρικής που θα φροντίζουν την Αίγινα).
2. Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση της πρσόκλησης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος «Σπύρος Αλυφαντής (Ράκειο)» έτους 2024 σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 1 και 3 του ν.4182/2013.

Ο Δήμαρχος Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share