Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτημάτων. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                               Αίγινα, 2/12/2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ    Αρ. Πρωτ.:16

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας, ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που
βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη

της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 8 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα

18:00 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού Κληροδοτήματος ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ

ΘΩΜΑΪΔΟΥ (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους

καταγόμενων από την Αίγινα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος ΙΟΥΛΙΑΣ

ΚΑΤΣΑ (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους

καταγόμενων από πατέρα και μητέρα αιγινήτες και που διαμένουν στην

Αίγινα).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος

ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟΥ) – (οικονομική ενίσχυση αγοριών και

κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα).

3. ΄Ελεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού

2016 του Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟΥ) – (Οικονομική

ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν

για την Αίγινα).

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

2. Απόφαση σχετικά με την κατεδάφιση του κτιρίου λόγω επικινδυνότητας.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

1

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ

1.Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος Π. & Α.

ΚΑΠΠΟΥ (Προίκιση μιας ή και περισσοτέρων απόρων κορασίδων από την Αίγινα)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑ ΡΕΚΛΕΙΤΗ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΗΜΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΚΗ

1. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας