Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Βιργινίας Γκίκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 23/2/2018
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΓΚΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: 4

Προς

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,  ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ.κ. Εφραίμ, Μητροπολίτη Ύδρας – Σπετσών – Αιγίνης – Τροιζηνίας & Ερμιονίδος, ως Μέλος
κ. Σκαλτσιώτη Γεώργιο, Πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας, ως Μέλος
κ. Αναστασάκη Μαρία, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Αίγινας, ως Μέλος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Βιργινίας Γκίκα»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
Βιργινίας Γκίκα που θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα (Χρ. Λαδά 1) στις 27 Φεβρουαρίου 2018,
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση σε σώμα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος
2. Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2018
3. ‘Εγκριση πληρωμής κοινοχρήστων για τα διαμερίσματα που είναι κενά στην οδό Δελβίνου 22-24
κατόπιν επιστολής από το διαχειριστή της πολυκατοικίας.
4. Ανάθεση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου κ. Τσάμη Αλεξάνδρα για άσκηση ενδίκων μέσων κατά του
κ. Γιαννίρη Ηρακλή προς είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων.
5. Ανάθεση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου κ. Τσάμη Αλεξάνδρα για άσκηση αγωγής κατά του κ.
Σκόντζου Ιωάννη για την είσπραξη οφειλόμενων μισθωμάτων.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής στο αρμόδιο Εφετείο για
έγκριση προτεινόμενων – συμπληρωματικών σκοπών για την εκτέλεση του αρχικού σκοπού του
Κληροδοτήματος από τον διαθέτη και ανάθεση εντολής της δικηγόρου του Δήμου για το σκοπό αυτό
Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας