Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                   Αίγινα, 20-4- 2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ        Αρ. Πρωτ: 18

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής
των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο
Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας
(περιοχή Μεριστού) στις 24 Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για να
συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της ΚΕΔΑ προς το Κληροδότημα για
ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης του διαμερίσματος β΄ ορόφου που βρίσκεται
στην οδό Π. Αιγινήτου 4, στην πόλη της Αίγινας για τη στέγαση των γραφείων της
επιχείρισης.
2. Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση ακινήτου ισογείου καταστήματος
που βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας στην Αίγινα και για τη σύνταξη
μισθωτηρίου συμβολαίου.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ
1. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ του Δήμου και
του Κληροδοτήματος για το αγροτεμάχιο στην περιοχή Λεοντίου Αίγινας
εκτάσεως 8.504,50τ.μ που έχει κατασκευαστεί η Κεντρική δεξαμενή ύδρευσης
Νήσου Αίγινας και την αναδρομική απόδοση μισθίων στο Κληροδότημα από την
ημερομηνία υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης κατασκευής της
κεντρικής δεξαμενής.

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας