Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                    Αίγινα, 14-5-2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ          Αρ. Πρωτ: 20

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,   ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 06η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 17 Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)

 1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟΥ) – (οικονομική ενίσχυση αγοριών και κοριτσιών που σπουδάζουν γιατροί και θα φροντίζουν για την Αίγινα).

 2. Έλεγχος των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για την εργασία της ανακαίνισης και επισκευής του διαμερίσματος β΄ ορόφου της οδού Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα σύμφωνα με την υπ. αρ. 28/12.4.2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λήψη απόφασης για την ανάθεση της εργασίας στον μειοδότη.

 3. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016.

 4. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

 1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από πατέρα και μητέρα αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα).

 2. Έγκριση δαπάνης 620,00€ με ΦΠΑ για εργασίες που αφορούν τα διαμερίσματα α’ & β’ ορόφου επί της οδού Λ. Δημοκρατίας (αποτύπωση ορόφων – κατόψεις, καταγραφή και προϋπολογισμό εργασιών επισκευής, εκτίμηση μισθωτικής αξίας, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών)

 3. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016.

 4. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ

 1. Έλεγχος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν σχετικά με την εκτέλεση σκοπού του Κληροδοτήματος (οικονομική ενίσχυση απόρων κοριτσιών μετά το γάμο τους καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα).

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016

 3. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016.

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΛΑΔΑ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016.

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016.

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016.

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016.

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΡΤΖΗ

 1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2016

 2. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος οικονομικού έτους 2017

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας