Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 15-6-2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ: 23

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων,
κ. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας,
Βαθέος, Κυψέλης και Μεσαγρού
κ. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας

Συνεδρίαση 07 η
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων»
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής
των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο Δημοτικό
κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού)
στις 19 Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:15΄ για να συζητήσουμε τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ
1. Διενέργεια κλήρωσης για οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, δύο (2) κοριτσιών
καταγόμενων από γονείς Αιγινήτες και που διαμένουν στην Αίγινα με το ποσό των €
2.500,00 το καθένα.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ
1. Διενέργεια κλήρωσης για οικονομική ενίσχυση μετά το γάμο, τριών (3) κοριτσιών
καταγόμενων από την Αίγινα και που διαμένουν στην Αίγινα με το ποσό των €
1.100,00 το καθένα.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Λήψη απόφασης για συσχετισμό καθυστερούμενων μισθωμάτων με εργασίες
επισκευής και αποκατάστασης του κτιρίου που στεγάζεται η ΚΕΔΑ.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επωφελέστερης αξιοποίησης του ακινήτου της
οδού Χορμοβίτου 272 στον Πειραιά που έχει κριθεί κατεδαφιστέο (προϋπολογισμός
κατεδάφισης κτίσματος 3.206,62€) και το κληροδότημα δεν διαθέτει χρηματικό υπόλοιπο.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
1. Λήψη απόφασης για έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς επενδυτές για
αξιοποίηση του ακινήτου της οδού Νίκης 22 στο Σύνταγμα με μακροχρόνια μίσθωση καθώς
επιβάλλεται η ανοικοδόμηση και η ουσιώδης ανακατασκευή του για την επωφελέστερη
εκμετάλλευσή του.
Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας