Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Βαθμός προτεραιότητας:  ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                 Αίγινα, 22/02/2016
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.: 10

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

 ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων»  

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που

βρίσκεται στο Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη

της Αίγινας (περιοχή Μεριστού) στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα

18:00  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

1. Έγκριση δαπάνης 30.00€ για την προμήθεια λουλουδιών για το στολισμό της

εκκλησίας και  194,34€ για την προμήθεια δίσκου μνημοσύνου, γλυκισμάτων,

αναψυκτικών και λοιπών για την τέλεση του ετήσιου μνημοσύνου των

Ευεργετών του Δήμου.

2. Έγκριση δαπάνης  7576,98€ για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ 2015.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΡΑΚΕΙΟ (ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ)

1. Έγκριση δαπάνης 116,63€ για την πληρωμή κοινοχρήστων έτους 2015

2. Έγκριση δαπάνης 2047,92€ για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ 2015

3. Εξέταση αιτήματος της Κ.Ε.Δ.Α  για συσχετισμό καθυστερούμενων

4. Εξέταση αιτήματος της ΚΕΔΑ για μείωση μισθωτηρίου για τη στέγασή της

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

1.   Έγκριση δαπάνης 1043,41€ για την πληρωμή ΕΝΦΙΑ 2015.

για το διαμέρισμα στην οδό Ιακωβάτων 44 στην Αθήνα.

μισθωμάτων με προτεινόμενες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης

κτηρίου

Ο Δήμαρχος

Ως   Πρόεδρος της Διαχειριστικής  Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας