«Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αίγινα, 22/3/2018
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12

κ. Δήμαρχο Δήμου Αίγινας,
ως Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων
κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας,
ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων»

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής
των Κληροδοτημάτων που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στο
Δημοτικό κτίριο επί των οδών Αγ. Παρασκευής & Μεριστού στην πόλη της Αίγινας
(περιοχή Μεριστού) στις 26 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για να
συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
1. Λήψη απόφασης με παροχή εξουσιοδότησης της Διαχειριστικής Επιτροπής των
Κληροδοτημάτων σε μέλος ή μέλη αυτής για την κίνηση του λογαριασμού επ'
ονόματι κάθε ενός κληροδοτήματος και κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
1. Έγκριση δαπάνης ποσού 4.074,64€ κατόπιν αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Αίγινας για την ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος β' ορόφου
στην οδό Ιακωβάτων 44-46 στην Αθήνα που ανήκει κατά το ήμισυ στο
Κληροδότημα. (θα εκδοθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
2. Έγκριση δαπάνης κατόπιν αυτοψίας σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών
που προκλήθηκαν στον α΄ όροφο της πολυκατοικίας της οδού Ιακωβάτων 44-46
ιδιοκτησίας κ. Μαρκόπουλου, εξαιτίας του διαμερίσματος β' ορόφου που ανήκει
κατά το ήμισυ στο Κληροδότημα.
3. Έγκριση δαπάνης για την διενέργεια αυτοψίας σχετικά με ζημιά που προκλήθηκε
στον α΄ όροφο της πολυκατοικίας της οδού Ιακωβάτων 44-46 ιδιοκτησίας κ.
Μαρκόπουλου, εξαιτίας του διαμερίσματος β' ορόφου που ανήκει κατά το ήμισυ
στο Κληροδότημα.
4. Λήψη απόφασης περί παραμονής ή μη του κ. Τζώνη Γεωργίου του Αντωνίου στο
ισόγειο κατάστημα επί της Λ. Δημοκρατίας 44, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία εκμίσθωσής του.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΙΚΑ
1. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή κοινοχρήστων για το διαμέρισμα που είναι
κενό στην οδό Ζωοδόχου Πηγής 37 στην Αθήνα.
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. & Α. ΚΑΠΠΟΥ
1. Έγκριση δαπάνης για την εκτίμηση – προσδιορισμό μισθωτικής αξίας κτήματος
στο Λεόντι Κυψέλης.
Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας