Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση / επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αίγινας» (υπ’ αριθμ. 5118/04.07.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ΟΠΣ: 5003502,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική πρόσκληση

Share