ΚΕΔΑ Δήμου Αίγινας – πρόσκληση ενδιαφέροντος για ηχητική κάλυψη

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αίγινα 02/ 08/ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.), ανακοινώνει την πρόσκληση
ενδιαφέροντος για την ηχητική κάλυψη 10 προφεστιβαλικών εκδηλώσεων από 10/08/2018
έως 13/09/2018 στην πόλη της Αίγινας .
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο καθημερινά στα γραφεία της
Κ.Ε.Δ.Α. Π. Αιγινήτου 4 – 2 ος όροφος, και για χρονικό διάστημα από Παρασκευή 3 Αυγούστου
έως και Τετάρτη 8 Αυγούστου από ώρα 08:30π.μ. έως 12μ.μ. καθώς και στο e-mail
keda@aeginadimos.gr
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού ήχου, φωτισμού και εικόνας για την κάλυψη των
εκδηλώσεων είναι τα κάτωθι:
ΗΧΟΣ:
1. Μία κονσόλα διαχείρισης ήχου.
2. Ενσύρματα μικρόφωνα για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.
3. Ηχεία και ενισχυτές ικανά να καλύψουν τον χώρο
4. Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος
5. Απαραίτητη καλωδίωση παροχής ρεύματος.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ:
1. Μία κονσόλα διαχείρισης φωτισμού.
2. Πυλώνες φωτισμού.
3. Φωτιστικά σώματα.
4. Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος
5. Απαραίτητος εξοπλισμός
ΕΙΚΟΝΑ:
1. Projector
2. Πανί προβολής
3. Φορητός Υπολογιστής
4. Απαραίτητη καλωδίωση συστήματος
Η προσφορά που θα μας αποσταλεί θα αναφέρει το ποσό για μία εκδήλωση και
συγκεκριμένα μία προσφορά για ήχο και φωτισμό και μία προσφορά για ήχο φωτισμό και
εικόνα.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Κ.Ε.Δ.Α.
Αικατερίνη Σαλπέα-Στάθη

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας