Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της ΚΕΔΑ στις 28/5/2017

Κ.Ε.Δ.Α    ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  
Π. Αιγινήτου 4   Αίγινα   18010                      Αίγινα, 24/5/2017
e-mail: keda@aeginadimos.gr
22970 22067    22970 22035

Προς
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της επιχείρησης, την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο : Λήψη απόφασης για την σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής της 9ης Γιορτής Φιστικιού 2017

Θέμα 2ο:   Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στον Πύργο του Μάρκελλου, στο Λαογραφικό Μουσείο, στην Μητρόπολη, στο Εϋνάρδειο και στο Δημοτικό Θέατρο με σκοπό την προβολή των Καποδιστριακών Μνημείων.

Θέμα 3ο   :   Λήψη  απόφασης για την έγκριση ή μη των παραχωρήσεων των χώρων στο Λαογραφικό Μουσείο και στον Πύργο του Μάρκελλου κατόπιν των προτάσεων της επιτροπής των εν λόγω κτιρίων.

Θέμα 4ο :  Λήψη απόφασης για την αγορά υπολογιστή και πολυμηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Ε.Δ.Α.

 

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Θέατρο.

 

Θέμα 6ο :  Λήψη απόφασης για κατάθεση αιτήματος  της Κ.Ε.Δ.Α., στο Δήμο Αίγινας για μεταστέγαση της Επιχείρησης στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου.

Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για την διοργάνωση της Γιορτής της Μαρίδας στη Σουβάλα και ορισμός ημερομηνίας αυτής.

Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για την ομιλία του κ. Στασινάκη στις 31/07/2017 με θέμα τον Νίκο Καζαντζάκη.

Θέμα 9ο : Ενημέρωση για την έκδοση διαφημιστικών cart postal και πιθανή απόφαση.

Θέμα 10ο : Λήψη απόφασης για διοργάνωση η μη της Ποιητικής Βραδιάς από την ΚΕΔΑ.

Θέμα 11ο : Ενημέρωση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του μήνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικόλαος Τρ. Οικονόμου

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας