Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (04/03/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 8η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 04 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share