Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (09/03/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 9η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 09 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης

Share