Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (09/04/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 14η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 09 Απριλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης

Share