Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (09/07/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 25η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 09 Ιουλίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share