Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (22/03/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 11η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 22 Μαρτίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share