Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (23/06/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 23η Κατεπείγουσα Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 23 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share