Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής (28/05/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφανίζονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή Αίγινας κατά την 20η Τακτική Συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε την 28 Μαΐου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Share