Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (22/4/2021 – 10:00πμ)

Σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 22-04-2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας):

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την Πέμπτη 22-04-2021 και ώρα 10:00 ́ π.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τον γραμματέα της Οικονομικής  Επιτροπής, κ. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό).

Τα μέλη τα οποία δενδιαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τον γραμματέα της Οικονομικής. Επιτροπής

1. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αρ. 30/19-04-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας που αφορά την Α ́ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share