Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (3/2/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00΄-12:00΄ π.μ. (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεως θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας):

ΘΕΜΑ. «Έγκριση παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Αίγινας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (τακτική διαδικασία) κατά τη δικάσιμο της 12/10/2020, οπότε και συζητήθηκε η από 10/8/2018 έφεση (ΓΑΚ 8989/2018 και ΕΑΚ 3995/2018) της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ”, που εδρεύει στην Αίγινα, οδός Γυμναστηρίου και Καποδιστρίου κι εκπροσωπείται νόμιμα κατά: 1) του Δήμου Αίγινας και 2) της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αίγινας, από την δικηγόρο του Δήμου μας Αλεξάνδρα Γ. Τσάμη (ΑΜ 1867/ΔΣΠ).

Για το θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00΄-12:00΄ μ. να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, e-mail: lorentzosthanasis@gmail.com για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό, αποχή). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, στο τηλ. 22973-20019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share