ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε  Παρασκευή  20 – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 2018 και ώρα  12.30΄μ.μ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο.Ε  Παρασκευή  20 – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 2018 και ώρα  12.30΄μ.μ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          Αίγινα, 19 – Απριλίου – 2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 4345
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς:
κ.  Πτερούδη Νικόλαο.  κ.  Ζορμπά Ιωάννη.  κ.  Μούρτζη Γεώργιο.  κ.  Σκαλτσιώτη Γεώργιο. κ.  Μαρμαρινό Σταμάτη. κ.  Παπαδόπουλο Ιωάννη.
Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσειπροβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας).

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο
Δημοτικό Κατάστημα (οδός Οινώνης 3) – 1ος όροφος την  Παρασκευή  20 – Απριλίου – 2018,  και ώρα 12:30΄ μ.μ
για να συζητήσουμε το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. “ Περί αναπροσαρμογής ή μη των ισχυόντων Δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 και σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο ”.

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβεί σε βάρος ζωτικών συμφερόντων του Δήμου.

Η παρουσία των Μελών της Ο.Ε κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας και σε περίπτωση απουσίας σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε έγκαιρα τον γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

Ευάγγελος Δέδες.
Αντιδήμαρχος.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας